Aan welke sportkaderopleidingen hebben studenten behoefte?

Uit enquêtes die de laatste jaren onder studenten op mbo-scholen zijn gehouden, blijkt dat gemiddeld een kleine 30% van de niet Sport&Bewegen-studenten interesse heeft in het volgen van een sportkaderopleiding via school. In welke sporttak ze interesse hebben verschilt sterk per locatie en per mbo-school. Een trainer-/coachopleiding in het voetbal scoort vrijwel overal het hoogst.

Handige documenten 
Vragenformulier voor de studenten op het Graafschap College
Vragenformulier voor werknemers op het ROCMN
Onderzoeksrapportage ROC van Amsterdam  
Resultaten Graafschap College: per sector en per geslacht

Onderzoek naar behoeften studenten ROC van Amsterdam
Resultaten ROC van Amsterdam

 • Ruim een derde van de studenten geeft aan interesse te hebben in het volgen van een sportkaderopleiding.
 • Er zijn meer mannen dan vrouwen geïnteresseerd in het volgen van een sportkaderopleiding.
 • De meerderheid van de geïnteresseerden geeft aan het liefst een trainer-/coachopleiding te volgen. Vrijwel niemand heeft interesse in een scheidsrechtersopleiding.
 • Voetbal is de meest populaire sport waarvan de studenten een sportkaderopleiding zouden willen volgen (note: fitness en voetbal zijn de twee sporten die het meest beoefend worden onder de geënquêteerden).
 • Een relatief grote groep studenten is geïnteresseerd in het volgen van een sportkaderopleiding in kickboksen. Ook zwemmen, volleybal en tennis zijn populair onder de studenten, als het gaat om het volgen van een sportkaderopleiding.
 • Maar liefst 62% van de studenten die interesse heeft in een kaderopleiding, geeft aan deze het liefst naast de huidige studie te willen volgen. Dat is opvallend. De studenten zijn dus bereid hun vrije tijd op te geven om een sportkaderopleiding te volgen.

Resultaten Johan Cruyff College

 • 46% van de JCC-studenten is geïnteresseerd in het volgen van een sportkaderopleiding.
 • De meerderheid van de JCC-studenten wil het liefst een trainer-/coachopleiding volgen. Interesse in scheidsrechtersopleidingen is er niet.
 • Een sportkaderopleiding in het voetbal heeft de grootste interesse onder de JCC-studenten.
 • De interesse in het volgen van een sportkaderopleiding van andere sporten zoals handbal, tennis en basketbal is laag.
 • De meerderheid van de JCC-studenten geeft aan de sportkaderopleiding het liefst tijdens de huidige studie te willen volgen. In verband met hun topsportcarrière zijn zij niet in staat de sportkaderopleiding naast de huidige studie te volgen.

Onderzoek naar behoeften studenten Graafschap College 

 • Van alle ondervraagde studenten was gemiddeld 50% (58% mannen, 43% vrouwen) actief lid van een sportvereniging. Voetbal is met 33% bij de mannen en 7% bij de vrouwen het meest populair. Andere sporten waarin men actief is: fitness (gemiddeld 8%), volleybal (7% vrouwen), paardrijden (5% vrouwen).
 • Slechts 24% van alle ondervraagden wist dat er sportkadercursussen op het Graafschap College werden georganiseerd. Dit wisten ze vooral via de sportdocent en berichten op It’s Learning.
 • 40 % is via de sportvereniging gevraagd een trainers- of scheidsrechterscursus te volgen.
 • Ruim 18% van de mannen geeft aan belangstelling te hebben voor het volgen van een sportkadercursus via het Graafschap College. Voor de vrouwen is dat 8%.
 • Voetbaltrainer is het meest populair: 14% van de mannen en ruim 3% van de vrouwen hebben belangstelling. Volleybal en handbal zijn het meest populair bij de vrouwen; 2,5% van de vrouwen, respectievelijk 1,5% heeft belangstelling.
 • 77% van alle belangstellenden wil aansluitend aan zijn of haar eigen rooster de cursus volgen.
 • 70% vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat de cursus een erkend diploma (door de sportbonden) oplevert.
 • 65% vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat de cursus studiepunten oplevert voor LLB/ Buco.
 • Gemiddeld wil men niet meer dan €50 zelf betalen voor een cursus van rond de acht bijeenkomsten.

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail