Schoolsport- 
en schoolactieve verenigingen

Schoolsportverenigingen
Schoolsportverenigingen doen het goed in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Een goed voorbeeld is de proeftuin Schoolsportverenigingen Rotterdam, die ook het voornemen hebben om dit voor het voortgezet onderwijs en het mbo door te trekken. Er liggen hier kansen voor het mbo maar ook drempels te nemen. De voornaamste is dat veel mbo-studenten nog thuis wonen en meestal niet in de stad waar ze een opleiding volgen. De kunst is om studenten te binden na schooltijd met een aantrekkelijk aanbod en sociale componenten.

De KNVB ziet hier kansen en is met verschillende mbo-scholen in contact getreden over het opzetten van een schoolsportvereniging. Een sport als floorball leent zich ook bij uitstek voor een aanbod via een schoolsportvereniging omdat zij nog geen landelijk dekkend netwerk van verenigingen hebben. Heb je als school interessse? Kijk dan bij de betreffende sport voor contactgegevens van de bond of neem contact op met projectleider Sport en Onderwijs Jorg Radstake van het NOC*NSF ().

Schoolactieve verenigingen
Op het gebied van samenwerking met sportverenigingen liggen er grote kansen in het mbo om de 5%-doelstelling te behalen. Op dit moment bieden vooral docenten lichamelijke opvoeding, (commerciële) sportaanbieders en stagiaires van de Sport en Bewegen-opleiding bewegen en sport op mbo-scholen aan en in mindere mate trainers van de lokale sportverenigingen.

De kenmerken van een schoolactieve vereniging zijn:

  • Het aanbod bestaat uit minimaal twintig lesuren per jaar.
  • Het aanbod sluit aan bij hetgeen in onderwijssetting wordt aangeboden.
  • Het aanbod vindt voor, tijdens of direct na lestijden plaats.
  • Het aanbod wordt verzorgd in een schoolse setting.
  • Deskundig verenigingskader verzorgt het aanbod.

Op de website van het NOC*NSF kun je de schoolactieve verenigingen in jouw regio opzoeken. Daarnaast ondersteunen veel sportbonden hun verenigingen om beide doelgroepen (vo en mbo) beter te bedienen en voor de sport te behouden. Hierbij werken ze nadrukkelijker samen met de doelgroep zelf.

Links
www.schoolensport.nl   

www.nocnsf.nl/sportenonderwijs 
 
www.schoolsportvereniging.nl/algemeen/  

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail