Voorbeelden uit de praktijk

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van hoe mbo-scholen sportkader aanbieden.

Gilde Opleidingen: pupillentrainer

Bij Gilde Opleidingen nemen ruim 2800 studenten per studiejaar onder schooltijd deel aan een gevarieerd en eigentijds sportaanbod, Gilde Sportief. Deelname aan Gilde Sportief is verplicht maar studenten kunnen zelf een keuze maken uit het aanbod. Een kaderopleiding 'Pupillentrainer' (voetbal) is een van de mogelijkheden.

In 2009, het pilotjaar voor de kaderopleiding, behaalden 22 studenten het KNVB-diploma 'Pupillentrainer F/E/D'. De opleiding is vooral in trek bij studenten van de opleidingen welzijn en recreatie, maar ook studenten van andere opleidingen doen mee. Voorwaarde is dat men zelf al voetbalt.

Beschrijving kaderopleiding
Pupillentrainer (modules F, E en D) is een officiële opleiding van de KNVB. Gedurende tien weken krijgen studenten deels overdag en deels in de avonduren les in het geven van training. Studenten zijn allen lid van een vereniging en om deel te mogen nemen aan de opleiding moeten ze een eigen trainingsgroep hebben. De vereniging draagt zorg voor de begeleiding van de studenten tijdens hun stage. De opleiding begint na de herfst tot in het voorjaar. De kosten zijn voor de deelnemers gering, slechts € 15,-, omdat Gilde Opleidingen, de gemeente, woningcoöperatie en verenigingen hierin investeren.

Van plan tot uitvoering
Het idee om een kaderopleiding op te nemen in het sportaanbod (Gilde Sportief) voor studenten ontstond vanuit de behoefte bij de lokale voetbalverenigingen in Venlo. In 2008 waren de Venlose voetbalverenigingen zoekende naar een oplossing om het groeiend kader tekort een halt toe te roepen. De voetbalverenigingen wilden een opleidingscentrum voor de regio creëren en legden contact met Gilde Opleidingen om te kijken wat het roc voor hun kon betekenen. Vanuit de gemeente ontstond tegelijkertijd de vraag om het klimaat in de wijk te verbeteren door activiteiten aan te bieden. Omdat dit vaak kleine groepen bleken, ging het roc ook kijken of er studenten waren die hierbij wilden aansluiten. Ondertussen waren er al gesprekken met de KNVB over een licentie voor het roc om de opleiding te mogen verzorgen.

In 2009 startte in samenwerking met de gemeente en de lokale sportverenigingen VOS en VVV Venlo en Venlose Boys een pilot. De werving van studenten werd gedaan door LO-docenten van Gilde Sportief. Op de 21 locaties van het roc brachten zij de kaderopleiding onder de aandacht bij de studenten. De docenten hebben één keer per week een spreekuur waar studenten vragen kunnen stellen.

Ron Martens (Teammanager en tevens verantwoordelijk voor Gilde Sportief.): "In ons Masterplan Bewegen en Sport zijn we uitgegaan van het stimuleren van sportactiviteiten in de wijk in samenwerking met verenigingen om zo de leefbaarheid in de wijk en het kadertekort, te verbeteren. De vraag vanuit de gemeente om iets te doen met probleemjongeren gecombineerd met het kadertekort in de regio kwam hierin bij elkaar."

Trainers met KNVB-licentie noodzakelijk
Kaderopleidingen van de KNVB worden alleen erkend als de docent een KNVB-licentie heeft. Zonder dat kan het roc geen bondsdiploma aan de student verstrekken. In september 2009, bij de start van de eerste kaderopleiding, had het roc geen beschikking over een eigen docent met KNVB-licentie en huurde deze in via de KNVB. Eigen docenten hebben het eerste jaar meegelopen met de kaderopleiding om zodoende hun licentie van de KNVB te behalen en in 2010 is de opleiding geheel op eigen kracht gegeven.

Waarom kiest een student voor de kaderopleiding?
Ron Martens: “De meeste deelnemers zijn helemaal weg van de sport en daarin willen zij meer bereiken. Studenten kunnen in totaal 4 clinics kiezen, in 4 verschillende sporten. Sommigen studenten die weg zijn van voetbal kunnen op deze wijze 2 clinic periodes met dezelfde sport bezig zijn. Vandaar dat wij met dit extra aanbod zijn gekomen”.

Maak gebruik van gedeelde belangen!
De Gemeente Venlo is sportminded en heeft een sportbureau waar 14 combinatiefunctionarissen werken. Dit komt Gilde Opleidingen goed van pas want 4 combinatiefunctionarissen ondersteunen scholen en verenigingen in hun regio. De drie voetbalverenigingen stellen op hun beurt ruim voldoende accommodatie beschikbaar. Zij hebben een groot belang bij de ontwikkeling van kader en er wordt veel energie gestoken in de (stage)begeleiding van de studenten.

Het beste advies dat Ron Martens kan geven: Speel in op het belang bij de vereniging en/of gemeente. De beste weg is altijd via contacten die er al zijn. Kies een kaderopleiding waar vraag naar is en in een de sport die in de regio veel beoefend wordt.

Plannen voor de toekomst
Ron: “In najaar 2011 starten we voor het eerst ook met een scheidsrechterscursus. Dit doen we in samenwerking met de COVS regio Venlo. Een scheidsrechtersopleiding geeft ook begrip voor spelregels en daardoor voor elkaar. Hiermee willen we een brede acceptatie behalen en inspelen op de vraag van de deelnemer en de verenigingen. Daarnaast is door omringende verenigingen Gilde Sportief gevraagd om handbal onder de aandacht te brengen bij hun mbo'ers. Handbal is een grote sport in Limburg."

ROC van Amsterdam (MBO College Hilversum) en VMBO Hilfertsheem: lokale samenwerking voor sportkader

Het MBO College Hilversum heeft in het studiejaar 2011-2012 met het VMBO Hilfertsheem in Hilversum een aantal sportactiviteiten opgestart. Doelstelling was om de leerlingen en studenten van beide opleidingen in een gezamenlijk traject een sportkaderopleiding te laten doorlopen, om de verbinding tussen vmbo en mbo te realiseren via sport, waarbij de nadruk lag op studenten die niet aan Sport en Bewegen (S&B) verbonden waren.

Op het MBO College Hilversum wordt sport aangeboden aan het hele college. De docentengroep voor het sportbrede aanbod naar niet S&B-opleidingen bestaat uit zeven personen. Zij worden ondersteund door LIO-ers vanuit de ALO, die reeds de opleiding S&B hebben afgerond (inHilversum). De vakgroep van S&B bestaat uit 22 docenten. Deze worden ondersteund door o.a. stagiaires van de opleiding die werken binnen het evenementen-bureau van de opleiding.

Het VMBO heeft leerlingen uit de bovenbouw (ca. 300) die via sportclinics kennismaken met verschillende sporten, en heeft leerlingen die een speciaal sporttraject volgen (met o.a. de theoretische leerweg) en ook de leerlingen van de onderbouw zijn tijdens sportdagen actief.

Uitvoering
Vanaf september 2011 tot aan maart 2012 zijn er wekelijks sporten aangeboden aan de leerlingen van Hilfertsheem in clinicvorm op de donderdagmiddag. Twee verschillende sporten werden aan groepen van ca. 15-20 leerlingen gedurende een cyclus van drie weken aangeboden om te ervaren welke sporten interessant zijn en passen bij de deelnemers. In totaal hebben hier ca. 300 leerlingen aan deelgenomen. Studenten van het MBO College Hilversum organiseerden de sportclinics (projectmatig werken ter voorbereiding op Deelexamen 4) en voerden deze in samenwerking met sportverenigingen binnen de gemeente Hilversum uit (o.a. rugbyclub, atletiekclub, vechtsport/kickboks vereniging, badmintonvereniging, etc.). Daarnaast zijn voor de boven- en onderbouw van het VMBO Hilfertsheem twee sportdagen georganiseerd, waaraan ca. 400 leerlingen deelnamen.

Gedurende het schooljaar is er vervolgens bekeken welke leerlingen in aanmerking kwamen voor een kadercursus, op basis van het lesprogramma. Een stagiaire van het MBO College Hilversum heeft bij studenten van het sportbrede programma (dus de leerlingen die niet aan Sport en Bewegen opleiding deelnemen) geïnventariseerd welke kaderopleidingen aansluiten bij de interesses van de mbo-studenten. Zowel kaderopleidingen voor trainer/coach als arbiters zijn meegenomen.

Al snel bleek bij opstart van het project dat kaderopleidingen van niveau 2 het meest interessant waren. Het opstarten van een gecombineerde vmbo/mbo-kaderopleiding op korte termijn bleek echter moeilijk realiseerbaar door de volgende drie aspecten:

1. Lesroosters
• De vmbo-leerlingen waren dit jaar slechts één uur per week beschikbaar voor een korte periode (een maand)
• Het sportaanbod aan niet SB-studenten van MBO College Hilversum vindt uitsluitend in de ochtenduren plaats.
• De sportpraktijkuren voor SB-studenten(waarbinnen kaderopleidingen gegeven worden) zijn weer in de middaguren.
Om studenten samen te kunnen voegen moeten roosters op elkaar aansluiten.

2. Stages
Bij het volgen van een een kaderopleiding hoort de leerling/student ook praktijkervaring op te doen, bijvoorbeeld bij de lokale sportvereniging. Binnen niveau 2 van de sportkader-opleidingen dient vaak ook een wedstrijdverslag opgeleverd te worden (Kwalificatie Structuur Sport Kerntaak 2.2). Een instructeursopleiding (dus zonder de kerntaak wedstrijd-begeleiding, mits beschikbaar binnen de sportbond) is dan beter van toepassing.

3. Duur van de kaderopleiding
De meeste kaderopleidingen op niveau 2 hebben een studiebelasting van de 40-50 uren waarvan 20-30 lesuren zijn. Deze lessen worden vaak in blokken van 3 uur, verspreid over 8-10 weken, aangebonden. De vmbo-leerlingen waren slechts 1 lesuur per week beschikbaar.

Uiteindelijk resultaat
In de aanloop naar een sportkaderopleiding hebben ca. 300 kinderen van het vmbo kunnen kennismaken met verschillende sporten onder begeleiding/instructie van Sport en Bewegen studenten.
De leerlingen van het VMBO Hilfertsheem zijn in contact gebracht met diverse sportverenigingen in de gemeente Hilversum.
Deelnemers vanuit het VMBO Hilfertsheem die volledig aan de klimvaardigheidsopleiding hebben deelgenomen hebben deze ook behaald.
Het MBO College Hilversum en VMBO Hilfertsheem hebben al afspraken gemaakt voor het studiejaar 2012-2013 voor alle onderdelen (sportclinics, sportdagen en opleidingen) en gaan verder met de samenwerking.
De kaderopleiding, o.a. arbitrage KNVB, staat nog steeds op de rol, maar gaat na de zomer van start i.v.m. de wens om hier direct de juiste groep van het VMBO Hilfertsheem bij te laten aansluiten.
Studenten van het MBO College Hilversum hebben als instructeur, organisator en begeleider gefunctioneerd binnen de gezamenlijk georganiseerde sportactiviteiten.

Tips

  1. Trek minimaal twee schooljaren uit om een optimale samenwerking tussen VMBO en MBO te realiseren.
  2. Overweeg een aanbod buiten reguliere lestijden ivm roostertechnische problemen maar ook omdat stages ook buiten school plaats zullen moeten vinden.
  3. Een goede afstemming van de jaarplanningen, beschikbare dagen en tijden zijn essentieel om een gezamenlijke sportkaderopleiding te doen slagen.
  4. Eén coördinator op elke school die ook alle schema’s beschikbaar heeft, voorkomt miscom-municatie met name naar de deelnemende leerlingen toe.
  5. Zorg voor herkenbare gezichten (dus vaste instructeurs/begeleiders) bij het aanbod, zodat de deelnemers vertrouwd raken met hen. Dit heeft het MBO College Hilversum gedaan door tijdens de sportclinics, de sportdagen en de opleiding voor het klimvaardigheidsbewijs studenten in te zetten als lesgever en organisator van de activiteiten.

ROC Nijmegen: Sport op Maat (SoM)

Sport op Maat is bij ROC Nijmegen een (verplicht) keuzeprogramma op het gebied van bewegen en sport voor alle eerste-, tweede- en derdejaars studenten. Al meer dan vijf jaar biedt het roc studenten binnen het Sport op Maat-programma naast veel verschillende sportclinics ook de mogelijkheid om een kaderopleiding tot pupillentrainer voetbal te volgen.

Waarom een kaderopleiding?
Het roc en de vereniging hopen dat studenten enthousiast zijn over voetballen door hen kennis te laten maken met het geven van training. In de toekomst zouden ze een versterking kunnen zijn voor het kader binnen de lokale voetbalverenigingen. Studenten van allerlei verschillende opleidingen doen mee. Het zijn studenten die zelf al actief voetballen en die dit vaak als een mooie kans zien. Ze behalen hiermee bovendien punten voor het verplichte Sport op Maat-programma,. Het kan ook voorkomen dat er cursisten vanuit lokale verenigingen meedoen.

De opleiding is 6 jaar geleden met groot succes (ruim 30 studenten), ondergebracht bij voetbalvereniging QUICK 1888 in Nijmegen. Toen het roc daar niet meer terecht kon is de overstap gemaakt naar Blauw-Wit. De jeugdvoorzitter bleek zelf een cursist van het eerste uur bij het roc en afspraken over materiaalgebruik en aan welke groep training gegeven kon worden werden soepel gemaakt. De cursist zorgt er zelf voor dat hij/zij op zijn/haar eigen vereniging training kan geven of kan assisteren bij het training-geven. Er is een praktijkbegeleider op de eigen vereniging die de pvb’s (proeve van bekwaamheid) beoordeelt en een vraagbaak is voor de cursist.

Het opleidingsprogramma
De opleiding bestaat uit tien bijeenkomsten en wordt gegeven op woensdag aan het einde van de middag. In de eerste twee weken van de opleiding krijgen de cursisten een voorlichting en kennismaking met de praktijk van het circuitmodel. Daarna volgt gedurende acht weken les in de praktijk. Via allerlei verschillende spelvormen en situaties leert de cursist zowel voetbaltechnisch als didactisch het training geven aan pupillen (varieert tussen 6 en 13 jaar, afhankelijk van de categorie). De cursisten ontvangen een certificaat van ROC Nijmegen waarin staat dat zij de cursus pupillentrainer hebben gevolgd en afgesloten. Er wordt geen officieel KNVB-certificaat uitgereikt vanwege de kosten en de administratieve rompslomp, maar de cursus wordt wel verzorgd door een bevoegde KNVB-trainer.

Vincent Pelser (LO-docent en organisator van de kaderopleiding): “We hebben gekozen voor woensdagmiddag in verband met de beschikbaarheid van de docent, de lesroosters van studenten en omdat woensdagmiddag een trainingsmoment is voor veel jeugdteams. De cursisten kunnen zodoende met een echte trainingsgroep oefenen.“

Een lesmiddag ziet er als volgt uit:
• 16.30/16.45: Verzamelen
• 16.45-17.30: Vooroverleg, eventueel theorie, bespreken trainingsvoorbereidingen van de cursisten. Afspreken wie welk onderdeel gaat verzorgen want er wordt gezamenlijk in groepjes van 3 a 4 cursisten lesgegeven.
• 17.30 tot 18.30 uur: Training geven
• 18.30 uur: Nabespreking.

Studenten zijn enthousiast
Vincent: “Het is in het totale SoM-programma een van de duurdere clinics, althans voor het roc, de student merkt er niks van. Er gaat veel tijd in de voorbereiding zitten en tijdens de cursus moet er op veel zaken gelet worden: stageplekken, een trainingsgroep op het juiste tijdsstip, accomodatie, lesmateriaal, een gekwalificeerde docent, etc.... Maar het is leuk om te doen en de reacties van studenten zijn heel positief!”

ROC Tilburg: sportkader en minorstructuur

Binnen het Masterplan Meer Bewegen en Sport in het mbo, krijgen de bol-studenten op ROC Tilburg sport via fit@school. Via clinics, sportdagen en klassikale lessen krijgen studenten allerlei sportactiviteiten aangeboden. Studenten van de School voor Sport en Bewegen van ROC Tilburg kunnen een sportkaderopleiding volgen. Tot zover niets nieuws. Waarom deze opleidingen niet aanbieden aan studenten die geen sportopleiding volgen? Hier is tijdens studiejaar 2011-2012 hard aan gewerkt.

Opleidingscentrum
ROC Tilburg heeft in 2010-2011 LO-docent Bart Reekers aangesteld om deze kaderopleidingen te vermarkten binnen het roc, zodat studenten van andere opleidingen bij de School voor Sport en Bewegen (wellicht binnen het programma fit@school) een kaderopleiding kunnen volgen. Dit sluit aan op de samenwerking (artikel KVLO juni 2011) die het roc twee jaar eerder is aangegaan met de gemeente Tilburg. Hierin spreken de gemeente en het roc de gezamenlijke ambitie uit om door de krachten te bundelen in de toekomst het aanbod aan kaderopleidingen af te stemmen op de behoefte aan kader bij verenigingen in de regio. De School voor Sport en Bewegen van ROC Tilburg wil hiermee graag opleidingscentrum zijn/worden voor sporttechnisch kader in de hele regio en biedt opleidingen aan op verschillende niveaus en van verschillende soorten:
• bestuursniveau
• trainer- en coachniveau
• scheidsrechterniveau
• pedagogisch niveau voor ouders en verzorgers.
De inschatting is dat het opleidingscentrum vanaf december 2012 officieel van start gaat.

De School voor Sport en Bewegen begeleid studenten die zich aanmelden voor een sportkaderopleiding in dit proces. Na een intakegesprek, het checken van de toelatingseisen en het afnemen van een vaardigheidstest wordt beoordeeld of een student kan starten met de cursus.

Communicatie
De communicatie naar studenten verloopt via Blackboard, de digitale leeromgeving. Studenten zijn gewend om dit medium te gebruiken voor alles wat met school en sport te maken heeft. Vandaar dat Blackboard gekozen is om studenten van vier verschillende locaties op vijftien verschillende scholen en van meer dan dertig opleidingen te informeren over de mogelijkheden om een sportkaderopleiding te volgen. In Blackboard is een link gemaakt naar de website van de School voor Sport en Bewegen. Op deze website staan de verschillende cursussen met informatie over de toelatingseisen, inhoud van de opleiding, examinering, kosten, locatie en een e-mailadres om aan te melden.

Vanaf studiejaar 2012-2013 maakt fit@school gebruik van een webapplicatie als communicatiemiddel. Deze applicatie bestaat uit een inschrijfmodule, registratiesysteem en studentvolgsysteem. De sportdocenten, studieloopbaanbegeleiders en studenten gaan hier gebruik van maken. Alle informatie over de kaderopleidingen wordt hierin verstrekt.

Minor ‘Werken op hoogte’
Fit@school heeft zelf inmiddels een primeur gehad. Nog geen officiële kaderopleiding maar een cursus op maat die alle facetten heeft van een kaderopleiding. Vanuit School voor Kunst, Cultuur en Media (KCM) is gevraagd om eerste jaars studenten van de opleiding Sound & Vision lessen te geven waarbij ze het werken op hoogte moeten ervaren. Fit@school is een samenwerking aangegaan met Klimcentrum Neoliet in Tilburg en heeft er voor gekozen om oriëntatielessen 'Werken op hoogte' aan te bieden. Deze lessen stonden in het teken van samenwerken, gebruik maken van verschillende klimmaterialen, elkaar zekeren, jezelf zekeren en het veilig werken op hoogte. Deze taken en competenties zijn ook van belang voor studenten Sound & Vision. Ze krijgen namelijk in het toekomstig beroep te maken met het samenwerken in allerlei denkbare situaties. Studenten die verder willen groeien binnen het werken op hoogte, kunnen zich nu oriënteren op de mogelijkheid tot het volgen van een Rope Access en Rigging opleiding.

Zadkine: opleiding sportondersteuner als minor

Zadkine is in het studiejaar 2010-2011 gestart met een pilot rondom de invoering van een minorstructuur. Het onderwijsprogramma moest aantrekkelijker worden voor zowel het werkveld als de studenten. Zadkine startte daarom met zes verbredingsminors op het gebied van ondernemen, dans, theater, muziek, media en sport. In totaal hebben 120 studenten van de opleidingen Onderwijsassistent, Sociaal Cultureel Werk en Popacademie geparticipeerd in deze pilot. Naast hun major konden ze extra vaardigheden verwerven via een minor.

Praktijk en theorie
Voor deze pilot werd de minor ‘Sportondersteuner’ geschreven. Deze minor bevatte componenten uit het kwalificatiedossier van Sport en Bewegen en richtte zich voornamelijk op het organiseren en uitvoeren van sportieve activiteiten voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De bijeenkomsten bestonden uit een praktijk- en theoriegedeelte. Tijdens het praktijkgedeelte kwamen diverse sport- en spelactiviteiten aan bod variërend van trefbal, unihockey of dans. Uiteindelijk moesten de studenten zelf in staat zijn om deze activiteiten te organiseren en uit (te laten) voeren. Tijdens het theoriegedeelte kwamen onderdelen als anatomie, fysiologie en didactiek naar voren, allen gericht op het jonge schoolkind.

Een student van de opleiding Onderwijsassistent: "De minor Sportondersteuner was nuttig en leerzaam. Ik kan wat ik geleerd heb meteen gebruiken tijdens mijn stage. Ik vond het wel jammer dat we met studenten van andere opleidingen waren ingedeeld en had het prettiger gevonden als dit alleen studenten van mijn eigen opleiding waren geweest".

Volgend studiejaar
Zadkine is tevreden over het verloop van de pilot. Echter, er zijn nog wel ontwikkelingen die verder uitgewerkt dienen te worden. Zadkine heeft daarom besloten om de pilot verder door te zetten. Dit houdt in dat komend studiejaar de pilot wordt verbeterd en doorontwikkeld voordat het daadwerkelijk Zadkine-breed wordt geïntroduceerd. Belangrijke aandachtspunten voor komend studiejaar zijn:

• Een goede kaderomschrijving voor zowel studenten als voor de eigen organisatie en werkveld.
• Een breder aanbod, afgestemd op de behoefte van het werkveld en de studenten.
• Minors dienen bij voorkeur erkend te zijn door het Rijk, branche of bond.
• Vaste moment(en) in de week, bij voorkeur niet ’s avonds.

Dennis Zaal (projectleider van het project Bewegen en Sport): "De minor-structuur is een mooie ontwikkeling die ons een mogelijkheid biedt om meer maatwerk te leveren. In deze roerige tijden binnen het onderwijs zal het nog een tijdje duren voordat alle hobbels zijn overwonnen en het concept van kaderopleidingen als minor, voor studenten van allerlei verschillende opleidingen, wordt omarmd. Gelukkig zijn er steeds meer bonden en andere aanbieders van kaderopleidingen die meer de focus op het onderwijs krijgen."

Meer informatie
De komende periode zal het Zadkine Sportexpertisecentrum diverse aanbieders benaderen om te komen tot een aantrekkelijk aanbod van sportkaderopleidingen. Geïnteresseerde aanbieders kunnen zelf ook contact opnemen met het Zadkine Sportexpertisecentrum, 010-2433465 of .

Wil je meer weten over het opzetten van een minor binnen de school? Lees dan ook het rapport minoren.

ROC West-Brabant: opleiding assistent vechtsportleraar

Als ICT-student een sportkaderopleiding volgen op school in je eigen sport? Dat kan sinds studiejaar 2011-2012 bij ROC West-Brabant. Een twaalftal studenten van verschillende opleidingen en schoollocaties is in november 2011 gestart met de opleiding 'Assistent vechtsportleraar'. Het MultiMoveproject biedt de opleiding aan. Dit project heeft als doel heeft om op alle bol-opleidingen (van de acht autonome mbo-colleges van het roc) de studenten en medewerkers aan het sporten en bewegen te krijgen. Het vizier is daarbij gericht op een duurzame actieve leefstijl. De opleiding is in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM) tot stand gekomen en wordt gegeven door gediplomeerde trainers van het NIVM.

Jef Mahieu, projectleider van MultiMove, ziet opleidingen tot jeugdleider, trainer of scheidsrechter als een mooie manier om studenten meer te verbinden met hun eigen sport en zo op een spoor te zetten tot een levenlang sporten: “Tegelijk is zo een sportkaderopleiding natuurlijk een geweldige opsteker in hun persoonlijke ontwikkeling en voor hun competenties als beroepsbeoefenaar”.

Bekijk de wervingsfilm van de kaderopleiding:


Hindernissen
MultiMove biedt al jaren met succes een EHBO-opleiding aan. Een kleine stap leek het naar een kaderopleiding. Dat er echter hindernissen waren werd anderhalf jaar geleden al snel duidelijk met de eerste poging om een kaderopleiding te starten. Jef: “Het gekozen tijdstip, aan het eind van de studiedag, bleek niet geschikt. Studenten moeten vaak met het openbaar vervoer naar huis en ’s avonds is dat problematischer dan overdag. Ook de keuze voor een goede locatie bleek lastig. Verder waren de kosten te hoog en de belangstelling van de studenten was zo divers dat er onvoldoende animo was voor de aangeboden kaderopleidingen (basketbal, dans en vechtsport). Bovendien was de manier van werven, via onze website, onvoldoende om de studenten te bereiken.” Met de ervaringen van vorig jaar heeft MultiMove dit jaar gekozen voor een andere aanpak. En met succes!

Keuze van de kaderopleiding
Er werd gekozen voor een opleiding die meerdere sporten bijeen brengt, namelijk de cursus voor assistent vechtsportleraar, zodat deelnemers uit verschillende vechtsportdisciplines mee konden doen. Dit maakte het aantal studenten dat aan de opleiding mee kon doen groter. Deze kaderopleiding is een officieel erkende opleiding van het NIVM

Jef: “De kwaliteit van de opleiding is prima en de docent van het NIVM is heel bevlogen. De samenwerking in de voorbereiding verliep uiterst prettig. Een echte aanrader dus voor iedere mbo-school in Nederland."

Werving studenten
Voor de werving van potentiële kandidaten heeft de dienst Vormgeving posters gemaakt. Zij hebben de huisstijlen van de verschillende scholen van het roc op de posters als basis gebruikt. Hierdoor hebben de communicatiemedewerkers van die scholen er echt werk van gemaakt. Van vrijwel alle scholen kwamen er onmiddellijk aanmeldingen binnen. De deelnemers zijn studenten met een verschillende hoofdopleiding, maar hebben allemaal ervaring in een vechtsport: judo, karate, taekwondo en kickboksen.

Kosten van de opleiding
De opleidingskosten zijn in de begroting van het MultiMoveprogramma ondergebracht. De student betaalt niks. Het is t.o.v. het andere sportaanbod van het MulitMoveprogramma een duur aanbod door de inhuur van een externe trainer en de examenkosten voor het behalen van een erkend diploma van het NIVM. Voor de voorbereiding, de campagne en de begeleiding is een éénmalig subsidie gekregen via de themaleider kaderopleidingen van het platform Bewegen en Sport van MBO Diensten.

Jef: “Op de wervingsposters hebben we direct gezet dat de opleiding gratis was. Dit bleek een schot in de roos. Dat de extra kosten voor de studenten een belangrijke factor is, bleek toen sommigen zich later alsnog afmeldden omdat de kosten voor het openbaar vervoer vanuit een andere stad te hoog waren”.

Dag, tijdstip en locatie
De opleiding Assistent vechtsportleraar wordt aangeboden op zaterdagochtend. Er is een locatie gekozen die centraal ligt voor de studenten. Een paar deelnemers kan niet op alle zaterdagen aanwezig zijn in verband met toernooien in hun tak van vechtsport. Zij volgen de opleiding maar behalen geen diploma.

Toekomst
MultiMove blijkt goede zaken te doen met de kaderopleiding. Meerdere deelnemers aan de kaderopleiding komen van colleges/scholen van het roc waar MultiMove nog geen sportprogramma draait. Deze studenten brengen MultiMove in beeld op hun school. Ook vanuit de sportwereld is er belangstelling voor het initiatief.

Jef: “Gisteren ben ik door iemand van NAC benaderd om studenten te werven voor een opleiding jeugdvoetbalspelleider in het kader van Teamplay@NAC . We gaan nu kijken of we voldoende deelnemers voor andere sportkaderopleidingen kunnen werven. Daarbij zoeken we ook de samenwerking met de sportverenigingen in de regio. Wij kunnen iets voor hen betekenen bij hun kadertekort en zij hebben weer de geschikte accommodatie. Als we voor hen posters maken en de juiste kanalen in de club vinden, dan moet dit ook gaan lukken!”

Meer weten over MultiMove: www.multi-move.nl
Meer weten over NIVM: www.vechtsportenmaatschappij.nl

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail