Impuls preventie onbedoelde zwangerschap

08 juli 2019

Het onderwijs speelt een belangrijke rol om leerlingen en studenten te vormen tot burgers die respectvol omgaan met hun eigen seksualiteit, en die van anderen. Toch komt (grens)overschrijdend seksueel gedrag op school vaak voor. En wat doe je met een ongeplande zwangerschap of een zwangere tiener in de klas? Tegen welke vraagstukken loop je dan aan en ben je daar als docent goed op voorbereid?

Impuls preventie onbedoelde zwangerschap

In opdracht van het ministerie van VWS bereidt het programma Gezonde School een nieuw stimuleringsaanbod voor scholen voor. Het doel hiervan is scholen beter toe te rusten op het Gezonde School-thema Relaties & Seksualiteit en Welbevinden. Het stimuleringsaanbod bestaat uit een keuzekaart met daarin aanbod voor alle po, vo en mbo scholen en scholen in het speciaal onderwijs. Na de zomervakanties is meer informatie bekend over het aanbod en over hoe scholen kunnen aanvragen. De impuls komt voort uit de ambitie van het kabinet om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Het doel is dat scholen structureel in staat zijn om hun leerlingen en studenten te vormen tot burgers die verantwoordelijk en respectvol omgaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander. De scholen dragen daarmee bij aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen.

Op maandag 23 september organiseren diverse organisaties in Utrecht de Conferentie Uitgerekend nu?! – preventie onbedoelde tienerzwangerschappen. Meld je aan via deze link.

Abonneer je op de Nieuwsbrief Gezonde School voor meer informatie over dit en ander ondersteuningsaanbod Gezonde School.

Onderwijsagenda SBGL

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de handen ineengeslagen voor een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, v(s)o- en mbo-scholen. Lees meer over de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl.

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail