Trotse Blokhuis bezoekt 100e Gezonde Schoollocatie

07 oktober 2019

Studenten hadden de hoofdrol bij het schoolbezoek van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en MBO Raad-voorzitter Ton Heerts aan Aventus, locatie Middelweg. De school vierde 20 september dat zij de 100e mbo-locatie zijn die zich Gezonde School mag noemen.

 

Gezondheidsmarkt 

Onder het genot van een speciaal hapje uit de Gezonde Schoolkantine informeerden studenten Blokhuis en Heerts trots over de Gezondheidsmarkt van Middelweg. De markt werd eerder dit jaar door de studenten georganiseerd voor hun leeftijdsgenoten in het kader van de lessen Burgerschap. Na de uitleg namen de studenten het gezelschap mee naar de sportzaal voor een actief lesje ergonomie: “Gezond tillen is belangrijk voor iedereen, en zeker in ons werk in de Zorg en Welzijnssector straks,” aldus de studenten. 

 

Staatssecretaris Blokhuis nam uitgebreid te tijd om in gesprek te gaan met de studenten. Hij was zichtbaar onder de indruk van wat Aventus Middelweg liet zien en noemde het een goede manier om een gezonde keuze makkelijker te maken. “Veel enthousiasme zowel bij bestuurders en docenten als bij leerlingen zelf. Goed bezig!” 

  

Ook MBO Raad voorzitter Ton Heerts gaf aan de initiatieven van Aventus Middelweg enorm belangrijk te vinden. Hij vond het met name leuk om te zien hoe studenten vorm geven aan het aanleren van een gezonde leefstijl. 

Ambitie 

Aventus Middelweg verdiende de titel ‘100ste mbo-locatie’ voor haar inspanningen rond het Gezonde School-thema voeding. Hiervoor kreeg de school een Gouden Kantineschaal. Ook heeft de locatie in,middels het vignet voor genotsmiddelen in haar bezit.  Maar de school heeft een gezonde leefstijl van studenten inmiddels op vele manieren in haar DNA verweven. Binnen de lessen Burgerschap bijvoorbeeld, wordt gebruik gemaakt van TestJeLeefstijl (een online platform waarmee jongeren zelf kunnen testen of ze er een gezonde leefstijl op na houden) en de school is lid van het Platform Sport en Gezonde Leefstijl (platform dat gezonde leefstijl stimuleert middels onder andere netwerkactiviteiten en sportactiviteiten voor mbo-studenten).Daarnaast is gezonde leefstijl onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe studenten. Op het lesrooster van alle eerstejaars staat het vak Vitaliteit & Bewegen. Dit zijn beroepsgerichte clinics met het accent op ‘Hoe blijf je gezond en fit in je toekomstige beroep.’ Er is ook een watertappunt in de kantine en het schoolplein is rookvrij.  

 

Projectleider Hartkamp weet zeker dat extra aandacht voor een gezonde leefstijl bijdraagt aan betere schoolprestaties en minder schooluitval van zijn studenten. Daarom wordt er gekeken of ook andere Aventus-locaties aangespoord kunnen worden om Gezonde School te worden. Doel is dat er structureel aandacht komt voor de thema’s voeding en genotmiddelen, zoals rookwaar, drugs en alcohol bij alle locaties en alle opleidingen. Ook zou een gezonde leefstijl verankerd moeten worden in verantwoordingsdocumenten Burgerschap van alle teams. 

 

Onderwijsagenda SBGL

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de handen ineengeslagen voor een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, v(s)o- en mbo-scholen. Lees meer over de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl.

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail