Factsheet seksuele en relationele vorming in het onderwijs

13 januari 2020

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft ervaringen en behoeften van scholen geïnventariseerd op het gebied van seksuele en relationele vorming. Er is informatie verzameld via focusgroepen en interviews bij diverse schooltypen. De factsheets zijn gebruikt voor het vervolg van het VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleringsprogramma Seksuele en Relationele vorming en de bijbehorende kamerbrief.

Meer informatie vindt u in defactsheet seksuele en relationele vorming in het onderwijs.

Meer informatie over het thema Relaties en seksualiteit van Gezonde School? Kijk op de themapagina 'Werken aan Relaties en seksualiteit' mbo

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail