Veel gestelde vragen

Wat is het platform Sport en Gezonde Leefstijl mbo?

De MBO Raad heeft eind 2008 het 'Masterplan bewegen en sport in het...

Wat is de relatie van het platform Sport en Gezonde Leefstijl mbo met de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefsitjl?

De Onderwijsagenda SBGL gebruikt het bestaande platform Sport en Gezonde...

Hoe kan mijn school lid worden van het platform?

Om lid te worden van het platform Sport en Gezonde Leefstijl mbo stuur...

Wat is het doel van platform Sport en Gezonde Leefstijl?

Het platform Sport en Gezonde Leefstijl streeft ernaar dat 5% van...

Hoe wordt het platform Sport en Gezonde Leefstijl gefinancierd?

De leden van het platform betalen een jaarlijkse contributie van €1.500....

Hoeveel mbo-scholen zijn verbonden aan het platform Sport en Gezonde Leefstijl?

In 2019 zijn 39 mbo-scholen verbonden aan het platform.

Wie zijn topsporter of toptalent?

De sporters met een A- of B-status van NOC*NSF zijn topsporters. Daarnaast...

Wanneer is een voetbaltalent een topsporter of toptalent?

De KNVB hanteert de stelregel: als je op het hoogste landelijke niveau...

Bestaan er LOOT-mbo’s?

Nee, er bestaan geen LOOT-mbo’s. LOOT (Landelijk Overleg Onderwijs...

Welk niveau sportkaderopleidingen vallen onder het thema sportkader?

Alle niveau's kunnen ingezet worden, maar sportkaderopleidingen op...

Vallen brancheopleidingen zoals Fitvak A of Zumba-instructeur ook onder het thema Sportkader?

Ja, zelfs sportgerelateerde opleidingen zoals EHBO en sportmassage...

Hoe kan ik als mbo-school sportkader verankeren binnen het onderwijs?

Dit hangt af van de situatie binnen uw instelling, maar u kunt denken...

Onderwijsagenda SBGL

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de handen ineengeslagen voor een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, v(s)o- en mbo-scholen. Lees meer over de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl.

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail