Schoolsport

Het sportengezondeleefstijl.nl beoogt een structurele implementatie van schoolsport en hiervoor een structurele samenwerking met de sportwereld (sportaanbieders). Onder schoolsport verstaan we elk sportaanbod op of via school zoals schoolsporttoernooien (waaronder NK’s), sport- en beweeglessen of clinics en ook sportkaderopleidingen of de begeleiding van topsporters.

Idealiter (en uit de praktijk gebleken) kunnen bij het aanbieden van schoolsport de volgende elementen elkaar versterken of zo op lange termijn succesvol zijn:

  • Kick off in de vorm van een demonstratie of evenement om studenten op een prikkelende wijze in contact te brengen met een nieuwe sport.
  • Clinics in de vorm van een lessenreeks bewegen en sport om de sport te laten ervaren.
  • Structureel vervolgaanbod in samenwerking met lokale sportaanbieders (trainingen, (school)competities of interscolaire evenementen) om studenten de kans te geven de sportbeoefening te kunnen continueren.
  • (Bij)scholing docenten om op een passende en verantwoorde wijze het (binnenschoolse) sportaanbod zelf te kunnen verzorgen.
  • Kaderopleiding ‘op maat’ voor studenten om op een ander wijze hun kwaliteiten in te kunnen zetten in de sport.
  • Afsluitend evenement (bijvoorbeeld een NK) om door doelgericht bezig te zijn met sport vervolgens te kunnen excelleren op eigen niveau.

Schoolsport krijgt ook aandacht binnen de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl 2012-2016. Scholen kunnen daar ondersteuning aanvragen voor het opzetten of verankeren van een bepaald sportaanbod, zoals een multisportevent.

De communicatie en coördinatie rondom de NK’s, en de ondersteuning van topsport, overige vormen van competities of toernooien ligt in handen van het platform.

Klik op één van de onderstaande links voor meer informatie: 

Bij vragen kun je contact opnemen met Ineke Dijkstra: .

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail