Sportengezondeleefstijl.nl mbo: voor vitale burgers en werknemers

Sport en gezonde leefstijl zijn essentieel voor vitaal burger- en werknemerschap en van grote waarde bij de toekomstige beroepsuitoefening van alle mbo-studenten. Daarnaast kunnen sport en gezonde leefstijl bijdragen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Daarom leidt het mbo vitale burgers en werknemers op, met een gezonde en actieve leefstijl.

Geen verplichte sportlessen in het mbo
Het mbo heeft in tegenstelling tot andere onderwijssectoren geen verplichte wekelijkse sportlessen. Sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in 1996, zijn bewegen en sport namelijk niet meer verankerd in het curriculum van mbo-opleidingen. Het platform Sport en Gezonde Leefstijl vindt dat bewegen en sport een integraal onderdeel moeten zijn van mbo-opleidingen. De missie van het platform luidt: "een gezonde mbo-school helpt studenten zich te ontwikkelen tot vitale werknemers en burgers. Daarom is bewegen en sport onderdeel van elke opleiding en kan elke student dagelijks bewegen en sporten op school."

Doel platform Sport en Gezonde Leefstijl
Het doel van het platform Sport en Gezonde Leefstijl mbo is het verankeren van 5% (50 uur) van de jaarlijkse minimale onderwijstijd (1.000 uur) bij eerste- en tweedejaars bol-studenten voor lessen Bewegen & Sport binnen Loopbaan en Burgerschap. 
Vanwege een breder georiënteerde toekomstvisie is het Platform Bewegen en sport per april 2019 verder gegaan onder de naam Platform Sport & Gezonde Leefstijl. De 39 leden (roc’s) met in totaal 80 sportdocenten, Gezonde School-coördinatoren en andere medewerkers kunnen voor de pijler ‘Sport’ bij dit platform terecht voor bijvoorbeeld de invulling van sporturen in het kader van Burgerschap - de vitale dimensie. Onder de andere pijler ‘Gezonde Leefstijl’ ontwikkelen Gezonde School-coördinatoren voor studenten en medewerkers onder meer programma’s waarin gezonde leefstijl centraal staat. Daarnaast heeft het platform een centrale functie in het delen van kennis en informatie tussen scholen over sport en gezonde leefstijl voor student én werknemer. Lees meer

Mbo-scholen hebben steeds meer aandacht voor gezonde leefstijl.
Naar aanleiding van de monitor 'Een gezonde leefstijl in het mbo - stand van zaken 2016 ' blijkt dat mbo-scholen steeds meer aandacht hebben voor een gezonde leefstijl. Dit is te zien in visie, beleid en in het lesaanbod binnen deze scholen. Daarnaast is de aandacht voor de verschillende gezondheidsthema’s sinds 2006 verschoven. Bewegen en sport krijgt in lesverband minder aandacht, terwijl de aandacht voor de overige gezondheidsthema’s juist is toegenomen. Bijvoorbeeld aandacht voor voeding, roken, alcohol, drugs en gehoorschade. Ook het thema Bevorderen van de psychosociale gezondheid zit in de lift. Dat betekent dat gezonde leefstijl niet alleen meer inzet maar ook een bredere invulling heeft gekregen. Dit is in lijn met de koers van de onderwijsagenda SBGL. 
Lees meer > 

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl
De ministeries van OCW en VWS hebben in 2008 28 miljoen euro als extra investering beschikbaar gesteld voor bewegen en sport in het onderwijs. Van 2009-2012 gaven deze ministeries nog een extra impuls aan bewegen en sport in het mbo via het platform Sport, Bewegen en Onderwijs. Dit platform wordt met subsidie van VWS en OCW voortgezet door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad in de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl. Doel is een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, v(s)o- en mbo-scholen.

MBO Raad
Het platform Sport en Gezonde Leefstijl maakt onderdeel uit van de MBO Raad.

Onderwijsagenda SBGL

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de handen ineengeslagen voor een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, v(s)o- en mbo-scholen.

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail