Alliantie School en Sport

Bewegen in het mbo mag zich ook verheugen in belangstelling van de Alliantie School en Sport, die in 2004 is getekend door de ministeries van VWS en OCW tijdens de slotmanifestie van het Europees Jaar voor Educatie door Sport.

Om opnieuw de aandacht te vragen voor een steviger plek van bewegen in de mbo-opleidingen publiceert het sportengezondeleefstijl.nl mbo in najaar 2007 een brochure  met statements van 100 BN’ers uit het bedrijfsleven, sport, wetenschap, politiek, maatschappelijke organisaties en media-statements van 20 roc-bestuurders om bewegen terug te krijgen in de mbo-opleidingen.

Vanuit dit project krijgen in 2007 13 scholen een zogenaamde 'sprintpremie' om bewegen daadwerkelijk weer in te voeren op hun school en om te beschrijven hoe ze dat doen, om daarmee andere scholen te helpen. In januari 2008 worden de resultaten gepresenteerd op een conferentie in Amsterdam met presentaties van de sprintpremiescholen en het Handboek bewegen en sport in het mbo en een CD-rom met aanvullende documenten.

Het CINOP publiceerde eveneens in 2007 de resultaten van een door Paul Steehouder uitgevoerd onderzoek naar sportactieve mbo-scholen.

<< Terug naar inhoud canon

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail