Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs

Omdat de Alliantie School en Sport in 2008 afliep hebben de ministeries van VWS en OCW nieuw beleid ontwikkeld voor het thema School en Sport. Dit beleid is vastgelegd in het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs. In een platform bestaande uit een grote verscheidenheid aan organisaties uit sport, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs zijn projectgelden toegewezen en worden de projecten gemonitord.

In het beleidskader was € 3 miljoen gereserveerd voor bewegen en sport in het mbo. Via de motie Hamer werd in september 2008 dat bedrag verhoogd naar € 18 miljoen verdeeld over drie projectjaren: 2009-2011. Voor de besteding van dit bedrag ontwikkelen de MBO Raad en KVLO samen met het ministerie van OCW het Masterplan Bewegen en Sport mbo.

In april 2009 wordt duidelijk dat 28 mbo-instellingen meedoen. In 2011 is dat aantal gestegen naar 39. Voor het derde projectjaar moesten de scholen opnieuw een aanvraag indienen. Het Masterplan 2011 is daartoe op een aantal onderdelen aangescherpt en verbreed met het thema: Olympisch Plan 2028.

Om aanspraak te maken op projectgelden, moet een mbo-instelling verklaren dat bewegen en sport in het curriculum is vastgelegd in het strategisch beleid en dat de omvang minimaal 5% van de totale contacttijd van een student in opleiding uitmaakt. Hiermee is een zekere verankering in het onderwijs gerealiseerd.

<< Terug naar inhoud canon

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail