Druk vanuit politiek en samenleving

Ook de politiek ging zich weer roeren. Jan Rijpstra kreeg in 2002 Kamerbreed steun voor zijn motie Rijpstra, waarin werd uitgesproken dat bewegen weer (verplicht) een plek verdient in de mbo-opleidingen. Het ministerie van Onderwijs wilde hieraan echter niet meewerken. Binnen de WEB was dat immers anders geregeld. Het ministerie had geen middelen om de mbo-scholen hieraan te binden en beperkte zich tot het oproepen van de scholen om aandacht aan bewegen te besteden.

Dan maar weer actie vanuit het sportengezondeleefstijl.nl mbo. In het voorjaar van 2003 wordt het manifest Bewegen en sport in het mbo opgesteld, ondersteund door een aantal BN’ers en maatschappelijke organisaties. Dit manifest kon ook rekenen op steun van het bestuur van de BVE-Raad, de OVDB (keniscentrum voor de sector Gezondheid, Welzijn en Sport), de sportwereld, de KVLO, en managers en docenten van verschillende mbo-instellingen.

In 2003 vonden verschillende acties plaats die moesten leiden tot structurele verankering van bewegen in de verplichte kwalificatiestructuur maar op 5 februari 2004 komt het Brondocument Burgerschap en algemene beroepscompetenties uit en blijkt dat er ondanks toezeggingen van de beleidsmakers geen verwijzing naar bewegen in staat.

<< Terug naar inhoud canon

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail