JIB en Aantrekkelijk Bewegen

Jeugd in Beweging
Parallel aan deze ontwikkelingen vanuit OCW kwam er ook een beweging op gang vanuit het Ministerie van VWS: het project Jeugd in Beweging (JIB 1998 – 2000). Dit was een project van NOC*NSF met het ministerie van VWS waarin acties om jeugd meer te laten bewegen centraal stonden. Er werd een 'Inhoudelijk fundament voor actieve leefstijl jeugd' ontwikkeld (Cees Faber, 1998 SLO) en er was aandacht voor de jeugd binnen het mbo. Binnen dit deelproject 'Bve in beweging' is in 1998 een good practice ontwikkeld met drie projectscholen: Frieslandcollege, ROC Oost-Nederland en het ROC van Amsterdam.

Aantrekkelijk Bewegen
Als gevolg van het stappenplan vond van 1999-2001 het project Aantrekkelijk bewegen I plaats gefinancierd door OCW. Er deden acht projectscholen mee die LO/bewegen elk vanuit een ander perspectief neerzetten: Horizoncollege (LO verbinden met werkveld), Da Vinci College (LO in het kader van leren van sociale competenties), Noorderpoort (LO gemotiveerd vanuit gezondheidsperspectief), Friese Poort (LO/bewegen georganiseerd via een keuzeprogramma), ROC Oost Nederland (keuzeprogramma begeleid door de ‘sportdecaan’), Landstede (integrale aanpak van LO/bewegen: sport als een profielkenmerk van de school), ROC van Amsterdam (bewegen als motivatiefactor voor potentiele drop outs), Rijn IJssel (keuzeprogramma met inzet van studenten Sport & bewegen).

Tussen 2002-2004 heeft het ministerie van OCW opnieuw een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van bewegen in het mbo via het project Aantrekkelijk bewegen II. Doelen van dit project waren: maken van een infrastructuur voor ondersteuning van docenten LO/bewegen in de mbo-instellingen, het structureel opzetten van het sportengezondeleefstijl.nl mbo, het opzetten van een servicepunt bewegen in het mbo, het ontwikkelen van een website, scholing van docenten en ondersteuning van docenten in de mbo-instellingen.

<< Terug naar inhoud canon

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail