Links

Algemeen
30 minuten bewegen: www.30minutenbewegen.nl
Combinatiefuncties: www.combinatiefunctiesonderwijs.nl
Cruyff Court: www.cruyff-foundation.nl
Diabetesfonds: www.diabetesfonds.nl
Dutch Training professionals: www.linkedin.com/groups?home=&gid=89964
European Food Framework: www.europeanfoodframework.eu
Fital Sports: www.fitalsports.nl
Gezonde School: www.gezondeschool.nl
Gymnastiek vaklokaal: www.gymnastiek.vaklokaal.nl
Hartstichting: www.hartstichting.nl
Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding: www.kvlo.nl
Lessendatabase Vitaal mbo: www.vitaalmbo.nl
Lichamelijke opvoeding: www.lichamelijkeopvoeding.nl
Marc Lammers Plaza: www.marclammers.nl/marc-lammers-plaza.html
Mbo-scholen via www.mboraad.nl
MBO Diensten: www.mbodiensten.nl
MBO Raad: www.mboraad.nl
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.rijksoverheid.nl
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: www.rijksoverheid.nl
Mulier Instituut: www.mulierinstituut.nl
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen: www.nasb.nl
Nederlandse Sportalliantie: www.sportalliantie.nl
NOC*NSF: www.nocnsf.nl en www.sport.nl
Netwerk in Beweging: www.netwerkinbeweging.nl
Richard Krajicek Foundation: www.krajicek.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: www.rivm.nl
Sportbonden via www.nocnsf.nl
Sportknowhow: www.sportknowhowxl.nl
Vereniging Sport en Gemeenten: www.sportengemeenten.nl

Landelijk Overleg Thema-instituten (LOT-i)
STIVORO: www.stivoro.nl
NISB: www.nisb.nl
Consument en Veiligheid: www.veiligheid.nl
Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl
Trimbos-instituut: www.trimbos.nl
Rutgers WPF: www.rng.nl
Soa Aids Nederland: www.soaaids.nl
Pharos: www.pharos.nl

Thema’s
Bedrijfssport: www.nocnsf.nl/bedrijfssport
Gezonde school: www.gezondeschool.nl
Schoolsport: www.schoolensport.nl
Schoolsportvereniging: www.schoolsportvereniging.nl
Testjeleefstijl: www.testjeleefstijl.nu / www.testjeleefstijl.nl

Provinciale sportraden
Landelijk dekkend loket van provinciale sportraden: www.sportkracht12.nl
Gelderse Sport Federatie: www.geldersesportfederatie.nl
Huis voor de Sport Groningen: www.huisvoordesportgroningen.nl
Huis voor de Sport Limburg: www.huisvoordesportlimburg.nl
Sport Drenthe: www.sportdrenthe.nl
Sport Fryslan: www.sportfryslan.nl
Sport Zeeland: www.sportzeeland.nl
Sportservice Flevoland: www.sportflevo.nl
Sportservice Midden-Nederland: www.sportservicemiddennederland.nl
Sportservice Noord-Holland: http://sportservicenoordholland.nl
Sportservice Overijssel: www.sportserviceoverijssel.nl
Sportservice Zuid-Holland: www.sportraadzh.nl

Onderwijsagenda SBGL

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de handen ineengeslagen voor een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom po-, v(s)o- en mbo-scholen. Lees meer over de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl.

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail