Loopbaan en burgerschap

Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op een beroep niet voldoende. Het vernieuwde brondocument Burgerschap mbo speelt daar op in en geeft het inhoudelijke kader voor burgerschap aan. In dit brondocument staan de eisen waaraan elke deelnemer moet voldoen, zoals de eigen loopbaan sturen, vitaal burgerschap, het maken van politieke keuzes, als kritisch consument kunnen functioneren, etc.

Nieuw Brondocument Burgerschap mbo
Vanaf het studiejaar 2011-2012 is het vernieuwd Brondocument Burgerschap mbo in werking getreden. Dit nieuwe document is van toepassing op de kwalificatiedossiers 2011-2012 en niet op eindtermendocumenten en de overige kwalificatiedossiers betreffende eerdere studiejaren.

In alle kwalificatiedossiers 2011-2012 is daarom de volgende verwijzing opgenomen:
 "Onlosmakelijk met dit kwalificatiedossier voor het studiejaar 2011-2012 is het document 'Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo, studiejaar 2011-2012' verbonden. De kwalificatie-eisen die in dat document worden beschreven vormen samen met de kwalificatie-eisen in dit kwalificatiedossier de inhoudelijke vereisten voor het onderwijs en voor de verwerving van het diploma, die uit de wet voortvloeien." 

Document Leren, Loopbaan en Burgerschap 2007 
Document Loopbaan en Burgerschap 2010

Voor Bewegen en Sport in het mbo is het van cruciaal belang dat er in de kwalificatiestructuur een ankerpunt is waar bewegen en sport in het curriculum een structurele plaats heeft. Dat is nu gerealiseerd middels het thema “ Vitaal burgerschap” in het laatste document dat door de Minister is vastgesteld.

De tekst van de kwalificaties is in dit document te lezen: 
Kwalificatie-eisen Loopbaan en burgerschap

<< Terug naar inhoud canon

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail