Mbo scholen hebben steeds meer aandacht voor gezonde leefstijl.

Steeds meer mbo-scholen hebben aandacht voor een gezonde leefstijl. Dit is te zien in visie, beleid en in het lesaanbod binnen deze scholen. Daarnaast is de aandacht voor de verschillende gezondheidsthema’s sinds 2006 verschoven. Bewegen en sport krijgt in lesverband minder aandacht, terwijl de aandacht voor de overige gezondheidsthema’s juist is toegenomen.

Naast bewegen en sport ook inzet op andere leefstijlthema’s
Steeds meer mbo-scholen hebben aandacht voor een gezonde leefstijl. Dit is te zien in visie, beleid en in het lesaanbod binnen deze scholen. Daarnaast is de aandacht voor de verschillende gezondheidsthema’s sinds 2006 verschoven. Bewegen en sport krijgt in lesverband minder aandacht, terwijl de aandacht voor de overige gezondheidsthema’s juist is toegenomen. Bijvoorbeeld aandacht voor voeding, roken, alcohol, drugs en gehoorschade. Ook het thema Bevorderen van de psychosociale gezondheid zit in de lift. Dat betekent dat Gezonde Leefstijl niet alleen meer inzet maar ook een bredere invulling heeft gekregen. Dit is in lijn met de koers van de onderwijsagenda SBGL. Dit blijkt uit het Rapport ‘Een gezonde leefstijl in het MBO – stand van zaken 2016’ (download onderaan dit bericht). In dit rapport staan de resultaten van het laatste onderzoek naar de staat van gezonde leefstijl in het mbo. Dit wordt al sinds 2006 gevolgd.  

Bewegen en sport
Het doel van het sportengezondeleefstijl.nl mbo is het verankeren van 5% (50 uur) van de jaarlijkse minimale onderwijstijd (1000 uur) bij eerste- en tweedejaars bol-studenten voor lessen Bewegen & Sport binnen Loopbaan en Burgerschap. Uit het rapport blijkt dat het aanbod in lessen bewegen en sport (licht) is gedaald. Dat komt doordat verschillende mbo’s (19%) dit vanwege bezuinigingen hebben geschrapt. Het gevolg is dat in 2016 naar schatting 23% van alle BOL-studenten aan de vijfprocentnorm voldoet, waar dat in 2014 nog 28% was.

Voeding, roken, alcohol en drugs
Ten opzichte van de laatste meting in 2014 heeft het thema Voeding een prominentere plaats gekregen in de mbo-scholen, zowel in beleid als in de lessen. Vrijwel alle mbo-instellingen (94%) geven aandacht aan dit thema in de lessen. Ook zijn er concrete plannen, bijvoorbeeld voor het realiseren van een gezonde schoolkantine.

Ook voor het thema Voorkomen van roken, alcohol- en drugsgebruik en gehoorschade is in de lessen meer aandacht (was 70%, is nu 85%).  Bovendien zijn er vaker concrete plannen op dit thema (was 20%, is nu 38%). Scholen geven bijvoorbeeld aan dat zij bezig zijn met het realiseren van een rookvrije schoolterreinen, het behalen van het themacertificaat Gezonde School of training van docenten op herkenning van signalen van alcohol- en drugsgebruik.

Bevorderen van de psychosociale gezondheid
Binnen de scholen is meer aandacht voor het thema Bevorderen van de psychosociale gezondheid. Zowel op beleidsniveau als in de lessen is hier meer ruimte voor gekomen. Bij driekwart van de mbo-instellingen heeft dit thema een plek in de lessen (was 57%). Ruim de helft van de mbo-instellingen geeft aan concrete plannen te hebben op dit thema (was 32%). Deze plannen hebben voornamelijk betrekking op het behalen van het Gezonde School themacertificaat Welbevinden en sociale veiligheid. 

Nieuwe thema’s: Gezond en veilig werken en Gezonde leefstijl onder medewerkers
De monitor 2016 heeft twee nieuwe thema’s bekeken: Gezond en veilig werken en Gezonde leefstijl onder medewerkers. Driekwart van de mbo-scholen geeft dat dat er binnen de lessen aandacht is voor Gezond en veilig werken. Bijvoorbeeld in de lessen (Loopbaan- en) Burgerschap en in lessen over ARBO, veiligheid en machinegebruik en ergonomie. Twee derde van de mbo-scholen geven binnen hun school aandacht voor het bevorderen van gezonde leefstijl onder medewerkers. Zij doen dit in de meeste gevallen door het aanbieden van beweeg- en sportaanbod (91%), het bieden van een fietsplan (81%) of het bieden van ondersteuning door een bedrijfsarts (76%). Verder is bij ongeveer twee derde aandacht voor gezond en veilig werken of worden er programma's ontwikkeld die zich richten op balans tussen werkdruk en ontspanning.

sportengezondeleefstijl.nl
Het onderzoek ‘Een gezonde leefstijl in het MBO – stand van zaken 2016’ is verricht in opdracht van het sportengezondeleefstijl.nl. Dit platform zet zich in voor bewegen en sport voor vitaal burger- en werknemerschap.  Bovendien kan bewegen en sport bijdragen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het platform monitort sinds 2006 hoe het ervoor staat met bewegen en sport in het mbo.

Meer over Gezonde School >

Monitoring gezonde leefstijl in het mbo 2006 - 2016
De DSP-groep monitort hoe het ervoor staat met bewegen en sport in het mbo. Hiervoor heeft het onderzoeksbureau de afgelopen jaren een aantal metingen gedaan.

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail