sportengezondeleefstijl.nl mbo

Het sportengezondeleefstijl.nl mbo heeft in de afgelopen jaren diverse voorzitters gehad (Fred Remmers - Da Vinci College, Ankie Verlaan - ROC van Amsterdam, Bernard Fransen - ROC Midden Nederland en Hans Schutte - ROC van Twente) De verschillende voorzitters proberen draagvlak voor de ideeën te creëren bij hun collega cvb-voorzitters in de MBO Raad (voorheen de BVE Raad). De oud-voorzitter van de BVE Raad, Margo Vliegenthart (oud-staatssecretaris van Sport bij VWS) speelde hierbij een belangrijke rol.

Het platform kiest een strategie van twee sporen:

  1. Het blijven streven naar structurele verankering van bewegen in de onderwijsprogramma’s, met als resultaat in november 2006: een brondocument Leren, Loopbaan, Burgerschap met als taakgebied 7 'Vitaal burgerschap met ankerpunten voor bewegen en sport'.
  2. Er wordt ingezet op het meekrijgen van de mbo-instellingen om bewegen als onderdeel van hun beleid op de agenda te zetten. Een eerste succes hiermee is het feit dat tijdens een conferentie in november 2006 twintig cvb-voorzitters van mbo-scholen tekenden voor ‘bewegen terug in de opleidingen’. Op deze conferentie werd een film op DVD gepresenteerd. Verschillende prominente Nederlanders geven op deze DVD hun motivering voor het standpunt dat bewegen terug moet in het mbo.

Het platform organiseert allerlei activiteiten, zoals landelijke conferenties, platformbijeenkomsten en masterclasses. Deze bijeenkomsten werken motiverend en inspirerend voor de collega’s in het land. Zo wordt geprobeerd het vuurtje op te stoken. Ook draagt het platform de boodschap uit via communicatiemiddelen als een manifest, brochures, films, nieuwsbrieven en een website.

Vanuit het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs zijn er in 2009 inmiddels voldoende financiën gegenereerd om bij de MBO Raad Jan Faber als beleidsmedewerker bewegen en sport aan te stellen voor een periode van drie jaar. Bewegen en sport zijn officieel een thema voor de MBO Raad.

De coördinatie van het project Bewegen en sport in het mbo uit het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs ligt bij de MBO Raad (en later bij MBO Diensten) en daarbij komt in 2011 ook nog de ambitie om een bijdrage te leveren aan het Olympisch Plan. MBO raad-voorzitter Jan van Zijl neemt zitting in de Olympic Council als vertegenwoordiger van het po, vo en mbo.

<< Terug naar inhoud canon

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail