Rol van de KVLO rond de plaats van bewegen in het mbo

De KVLO heeft het bewegen in het mbo niet altijd beschouwd als haar corebusiness. Een aantal collega´s volgende de onderwijsontwikkelingen in de jaren ´70 en ´80. Zij hadden zich verenigd in het Platform LO (netwerk LO-docenten) ontstaan op initiatief van MTS-docenten. Het platform was onder meer begin jaren '90 actief om legitimering via MCK (Maatschappelijk Culturele Kwalificatie) te realiseren. De KVLO werd eind jaren '90 actief in de ondersteuning van dit platform (o.m via Herman Huizer en later via Baukje Zandstra, Harry Stegeman en Bert Boetes).

De KVLO voelde het als haar verantwoordelijkheid om in schooljaar 2001-2002 een servicepunt mbo te financieren als overbrugging tussen twee projecten en zo het Platform LO/Bewegen in de lucht te houden. Bovendien stelde de KVLO een beleidsmedewerker/portefeuillehouder HB aan voor het mbo. Bert Boetes, die projectleider was van bovengenoemde projecten, bekleedden deze functies.

De KVLO heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het formuleren van de teksten voor het document Leren, Loopbaan en Burgerschap. Ook heeft de vereniging de lobby richting de staatssecretaris georganiseerd en Kamervragen laten stellen toen vitaal burgerschap in de voorstellen van de MBO Raad buiten het nieuwe LLB-document dreigde te vallen. Het ministerie van OCW heeft de KVLO als een belangrijke partij in het onderwijsveld gehoord.

De KVLO is vertegenwoordigd in het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs. In het project beleidskader SBO is voormalig beleidsmedewerker mbo van de KVLO, Bart van den Bosch, themaleider van het Thema 'Gezonde school'.

Voor 2012 wordt een certificering van (delen) van mbo-scholen als sportactieve school voorbereid. NOC*NSF, de MBO Raad, NISB en de KVLO trekken hierin gezamenlijk op. Ook bestaat er inmiddels een breed aanbod van NK’s in diverse takken van sport waaraan mbo-studenten kunnen deelnemen.

<< Terug naar inhoud canon

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail