Voortijdig schoolverlaters in het mbo

Uit de voorlopige cijfers van studiejaar 2010-2011 blijkt dat de individuele prestaties van de onderwijsinstellingen nog sterk verschillen: in het voortgezet onderwijs is de schooluitval met ruim 40% verminderden het middelbaar beroepsonderwijs laat een daling zien van 21%. De komende jaren moet er nog een flinke slag worden gemaakt, zodat de doelstellingen voor 2011-2012 (40% minder vsv'ers in het vo én het mbo) en voor 2015 met maximaal 25.000 nieuwe schooluitvallers, worden gehaald.

Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters op mbo-niveau

     2005        2006        2007        2009        2010
Totaal: 389.711   396.943   396.132   397.143   395.609
Vsv'ers:     36.274     33.917     30.735     29.900     28.566

Interessante links

Terug naar beginpagina voortijdig schoolverlaten

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail