Interne organisatie

Voor het kunnen aanbieden van een programma Bewegen en Sport is een (goede) interne organisatie belangrijk. Vaak is binnen de mbo-scholen het sportbureau de intermediair tussen vraag en aanbod van sport- en spelactiviteiten.

Sportbureau en sportcoördinator
Het sportbureau is een klein vitaal organisatieonderdeel dat sportprojecten en -activiteiten in de breedste zin initieert, stimuleert, programmeert en begeleidt. Het hoofd van het sportbureau/de sportcoördinator functioneert als een spin in het web tussen enerzijds de uitvoering en vraag binnen de eigen instelling en vormt anderzijds de verbindende schakel met diverse aanbieders en stakeholders op het gebied van sport buiten de instelling. Het sportbureau kent vaak geen eigen opleidingsactiviteiten en staat zodoende geheel ten dienste van de aanwezige afdelingen/sectoren/teams binnen de instelling en de relevante externe partners.

Contacten met academies voor lichamelijke opvoeding
Als jouw school iets met alo-stagiaires wil, dan kun je contact opnemen met de academie voor lichamelijke opvoeding (alo) in jouw omgeving. Alo-stagiaires kun je binnen een stageplaats actief betrekken als deel van het beweegteam waarin docenten en instructeurs samenwerken met hbo- en mbo-stagiaires. Door stagiaires een interessante leerplek te beiden ontstaat de mogelijkheid tot kwaliteitsverbetering binnen de mbo-instellingen en een betere samenwerking met de alo’s. 

Links 
www.gildesportief.nl  
www.stakeholder-management.com  
www.grit-projectmanagement.wolters.nl  
www.handboekmanagementvaardigheden.nl/site/voor_studenten.html  

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail