Topsport

Michel BlettermanRuimte voor (topsport-)talenten in onderwijsprogramma

Mbo-scholen dragen zorg voor een volwaardig, voldoende intensief, evenwichtig én uitdagend onderwijsprogramma. De overheid heeft vastgesteld hoeveel verplichte uren onderwijs hiervoor gelden. Maar er  zijn mogelijkheden om af te wijken, bijvoorbeeld om meer ruimte te bieden aan de ontwikkeling van speciale talenten voor studenten met speciale talenten, zoals topsporters. Het onderwijsprogramma moet dan wel aantoonbaar voldoende kwaliteit bieden, die kwaliteit moet voldoende zijn gewaarborgd. Hiervoor moet aan drie voorwaarden worden voldaan door de onderwijsinstelling:

  1. In beleid van de instelling dient vast te liggen welke onderwijskundige grondslag er is voor het afwijken van het reguliere programma (vastgesteld door CVB én studentenraad)
  2. Bij aanvang van de opleiding dienen afspraken gemaakt te worden met de student over het aan te bieden traject
  3. Achteraf dient aangetoond te worden dat de opleiding van de student van voldoende kwaliteit is geweest.

Het diploma dient net zoveel waard te zijn als die van elke andere student, alleen de route die de student aflegt kan afwijken.


Meer informatie:
Thomas Kramer (themaleider Topsport)
06-51 71 68 07
topsport@mboraad.nl

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail