Interne communicatie

Voor een effectief beweeg- en sportbeleid is de interne communicatie binnen mbo-scholen van groot belang. Er moet voldoende draagvlak zijn binnen de school voor het aanbieden van bewegen en sport. Dit geldt voor draagvlak op het niveau van het college van bestuur maar ook bij managers, coördinatoren en docenten. Zonder dit draagvlak is het niet mogelijk om de gewenste resultaten te bereiken.

Sportbureau
Het sportbureau kan een belangrijke rol spelen in het bereiken van dit draagvlak. Het is daarom van belang dat zo snel mogelijk een sportbureau, dan wel projectteam opgestart wordt. Vroegtijdige samenwerking binnen de mbo-school is een noodzakelijke vereiste voor effectieve, interne communicatie.

Communicatieafdeling
Naast het sportbureau heeft de communicatieafdeling van een mbo-school een belangrijke rol in het creëren van draagvlak binnen de school en de interne communicatie. De studenten vormen hiervoor ook een belangrijke doelgroep.

Links 
www.communicatiecoach.com/interne-communicatie  
www.managementsite.nl/6912/actueel/interne-communicatie-bepaalt-succes.html  

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail