Gezonde Scholen


Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid aan de hand van vier Gezonde School-pijlers en het vignet Gezonde School heeft behaald. Gezonde School versterkt gezondheidsbevordering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

 


Gezonde School-pijlers:

1. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd.  Bijvoorbeeld met testjeleefstijl.nl
2. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld met specifieke lessen op een thema. 
3. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren met door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving, zoals een rookvrij schoolterrein, Gezonde Schoolkantine en aan het geven van het goede voorbeeld door ouders en medewerkers.
4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van studenten en medewerkers zijn vastgelegd in het schoolbeleid.
Lees meer over de Gezonde School-pijlers (externe link)

Wat is de Gezonde School-aanpak?
Een Gezonde School is een school die effectief en structureel aandacht aan gezondheid besteedt, voor de leerlingen, ouders, het team én de maatschappij. De Gezonde School-aanpak helpt scholen hierbij. De school kiest zelf gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren en evalueert elk jaar het gekozen programma.

Meerwaarde Gezonde School-aanpak
- Beter inzicht in gezondheidsproblemen en risicofactoren van studenten. Op basis daarvan activiteiten kiezen die passen bij de school en de studenten.
- Structureel en integraal werken een gezondheidsthema. Ook om op lange termijn effecten te bereiken. Het is het meest effectief als school het gekozen thema uitwerkt op de vier Gezonde School-pijlers: signaleren, gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving en beleid.
- School kiest uit een aanbod van activiteiten waarvan professionals hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Door te evalueren is duidelijk wat werkt en wat niet.  Ga naar deze Gezonde School-activiteiten.

Meerwaarde van het vignet Gezonde School
Met het vignet Gezonde School laat uw school zien dat er aandacht is voor de gezondheid van studenten en medewerkers. Daarnaast biedt het vignet Gezonde School:
- Erkenning
- Profilering 
- Toetsing en beoordeling door extern deskundigen
Bekijk een filmpje over het vignet

Wat kost het en levert het op?

Ook weten wat het kost om een Gezonde School te worden en wat het oplevert? Lees op de website van de Gezonde School.  

Aan de slag met Gezonde School
Bekijk de infografic aan de slag met Gezonde School

Meer over Gezonde School

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail