Testjeleefstijl

Testjeleefstijl.nu (TJL) is een online leefstijltest die mbo-studenten helpt bij het maken van gezonde keuzes. Bijvoorbeeld als het gaat om roken, alcohol drinken, dagelijkse voeding, sporten, bewegen, ‘beeldschermgedrag’, seksualiteit, en alles wat iemand doet om persoonlijke problemen te voorkomen.

De online test levert beleidsinformatie op die een school kan gebruiken voor de Gezonde School-aanpak. De school krijgt beter zicht op de gezondheidsproblemen die spelen bij de studenten. Daardoor kan de school scherper prioriteiten stellen voor gezondheidsbevordering. Ook kan zij eventuele problemen bij studenten eerder onderkennen, zodat zij gericht actie kan ondernemen.

Hoe werkt het?
Testjeleefstijl.nu bestaat uit twee delen: studenten doen een aantal metingen en testen (fysieke metingen, spierkracht en uithoudingsvermogen) en beantwoorden vragen over leefstijlthema’s. Op basis van de ingevulde gegevens berekent de test een individueel profiel. Daarna formuleert de student een eigen actieplan met persoonlijke veranderdoelen. Testjeleefstijl.nu geeft de student tips en suggesties voor hulp bij het behalen van zijn of haar doelen. De laatste stap is de evaluatie: heeft de student de veranderdoelen gehaald?

Wat levert het op?
Voor de student
- Inzicht in en informatie over je leefstijl: leef je gezond of kan het beter?
- Een persoonlijk actieplan, met tips voor steun – zowel van binnen als buiten de school.
- Een portal (www.testjeleefstijl.nl) naar nuttige informatie over leefstijl; van roken tot seksualiteit en van bewegen tot gezonde voeding.

Voor de mbo-school
- Inzicht in leefstijl, risicofactoren, fitheid en gezondheid van de studentenpopulatie.
- Interne benchmark: hoe scoren de eigen studenten?
- Externe benchmark: hoe scoort de school ten opzichte van andere mbo-scholen?
- Een belangrijk instrument om gezondheid binnen de organisatie te promoten.
- Een instrument om de effectiviteit van het beleid rond gezondheid te meten.

Meedoen?
Via testjeleefstijl@mbodiensten.nl kun je jouw school aanmelden voor Testjeleefstijl.nu. Hiervoor heb je een aantal documenten nodig: inkoopaanvraag, handleiding en excelbestanden. Voor het afnemen van de testen zijn een testprotocol en filmpjes beschikbaar. Je vindt de documenten en filmpjes op Testjeleefstijl.nl.

Meer informatie
Jan Wiegers (themaleider Testjeleefstijl): testjeleefstijl@mbodiensten.nl.

Links
www.convenantgezondgewicht.nl
www.fitalsports.nl
www.gezondeschool.info/mbo 
www.kvlo.nl
www.loketgezondleven.nl
www.rutgerswpf.nl 
www.stivoro.nl
www.testjeleefstijl.nl 
www.trimbos.nl
www.veiligheid.nl
www.voedingscentrum.nl  

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail