Eisen opleiding één of meerdere topsporter in een opleiding

Als een individuele topsporter binnen de opleiding niet kan deelnemen aan alle begeleide onderwijsuren die voor de groep worden verzorgd, dan moet de opleiding vastleggen hoe de gemiste lesstof wordt ingehaald. Het aantal te volgen uren is niet leidend, maar de kwaliteit van de opleiding. Dit in goed overleg met de student. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over begeleiding.

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail