Eisen opleiding voor een groep topsporters

Onder de bovengenoemde condities kunnen mbo-scholen ook aan groepen topsporters die samen een specifieke (bol-)opleiding volgen, een opleidingsprogramma aanbieden dat een andere ureninvulling krijgt. Dit geldt bijvoorbeeld voor NOC*NSF-geïndiceerden. Bij een andere invulling geldt:
  • De mbo-school kan onderbouwen welke onderwijskundige visie ten grondslag ligt aan de andere invulling van het onderwijsprogramma van de betreffende opleiding.
  • De deelnemersraad van de mbo-school heeft officieel en aantoonbaar ingestemd met het afwijkende onderwijsprogramma van de desbetreffende opleiding.
  • De mbo-school kan vooraf aantonen dat zij kwaliteit levert en waarborgt.
  • De mbo-school kan achteraf aantonen dat zij de kwaliteit gerealiseerd heeft. Dit blijkt uit studenttevredenheid, tevredenheid van het afnemend veld en studiesucces.
  • De mbo-school verantwoordt zich via een rapportage in het jaarverslag.
  • Het onderwijsprogramma is uitgewerkt in de onderwijs- en examenregeling en de mbo-school heeft alle studenten tijdig ge├»nformeerd over de onderwijs- en examenregeling (oer).

Graag de nieuwsbrief ontvangen?

Aanmelden

Contact opnemen

Stuur ons een mail